Wilsbeschikking

Indien u wegens om het even welke reden uw eigen uitvaart geregeld wilt hebben, kan u steeds met ons een afspraak maken. Uw uitvaart wordt dan volgens uw wensen en ideeën besproken en vastgelegd. Voor het opstellen van een wilsbeschikking vragen wij u vriendelijk telefonisch een afspraak te maken. Wij staan u dan graag deskundig te woord over de invulling van het laatste afscheid. Tel.: 051 57 03 03. U kunt een wilsbeschikking altijd wijzigen, dit is tevens kosteloos.

Voorafregeling

Bij deze optie verkiest de klant dat enkel zijn wilsbeschikking wordt genoteerd. De klant kan zo precies omschrijven wat zijn wensen zijn in verband met zijn uitvaart. Voor alle veiligheid wordt gevraagd dat de klant een kopie van zijn wilsbeschikking bezorgt aan een vertrouwenspersoon. Deze kan ons dan verwittigen bij overlijden. Zo wordt alles in het werk gesteld om de wensen van de klant optimaal uit te voeren. Hierbij is er nog geen financiële regeling getroffen.

Voorafregeling met financieringsmogelijkheden

Ook hier worden de wensen van de klant in verband met zijn uitvaart vastgelegd. Hiervoor wordt dan een prijs opgemaakt, die de klant in 1 of meerdere keren kan voldoen. Uiteraard is het hier ook aangeraden een kopie van de wilsbeschikking te bezorgen aan een vertrouwenspersoon, die ons dan bij overlijden kan verwittigen. Het grote verschil met de gewone voorafregeling is dat de klant hier alles op voorhand reeds heeft betaald. Indien de klant kiest voor deze optie wordt er een overlijdensverzekering opgemaakt.

Download

Wilsbeschikking over mijn gezondheidszorg en levenseinde (euthanasie)