Wat doen bij overlijden

Een overlijden kan zich op elk moment voordoen. U kunt ons dan ook 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur telefonisch bereiken op het telefoonnummer 051 57 03 03 om de eerste noodzakelijke afspraken te maken.

Als uw dierbare thuis overlijdt, doet u het volgende

  • Eerst dient u een arts te verwittigen om het overlijden vast te stellen, hij/zij komt ter plaatse en vult de nodige documenten in.
  • Misschien wenst u familieleden te verwittigen om hen te vragen of zij eventueel nog thuis afscheid wensen te nemen. Indien u een priester wenst vooraleer de overledene wordt overgebracht, gelieve dit ook aan ons te melden zodat we het nodige kunnen doen.
  • Wanneer de dokter is langs geweest en iedereen die het wenst afscheid heeft genomen, neemt u terug contact op met ons zodat het nodige kan worden gedaan om de overledene te vervoeren naar het rouwcentrum.
  • U legt passende kledij voor de overledene klaar.
  • U legt de identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje van de overledene klaar.
  • Wij maken dan een afspraak om de uitvaart bij u of bij ons op kantoor te regelen.

Als uw dierbare in een rusthuis of het ziekenhuis overlijdt doet u het volgende

  • De overledene zal naar het mortuarium van het rusthuis of ziekenhuis worden overgebracht.
  • U neemt contact met ons op, zodat wij concreet met u kunnen afspreken om de overledene naar ons funerarium over te brengen.
  • U legt eventueel nog kledij, de identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje klaar.
  • Wij maken dan een afspraak om de uitvaart bij u of bij ons op kantoor te regelen.

U hebt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer, noch een rusthuis, noch een ziekenhuis of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen, welke redenen ook worden aangewend. Neem dan ook eerst en vooral contact op met uw vertrouwde begrafenisondernemer, zodat deze u van in het begin met correcte informatie kan bijstaan.